Víkend otevřených zahrad 8. a 9. června

Víkend otevřených zahrad 8. a 9. června

Popis

permakulturní ukázková zahrada, prvky hospodaření s vodou, kompostování, přírodní koupací jezírko,sad s různými odrůdami stromů a drobného ovoce, pěstování tradiční i méně známé zeleniny,vytrvalá zelenina,kompostovací toaleta, vysoké záhony. Starší užitková zahrada o výměře 2000m2 je od roku 2007 postupně upravovaná do přírodní zahrady s permakulturními prvky. Na zahradu navazuje sad o výměře 2500m2. Prohlídka zahrady zahrnuje přes 40 druhů zeleniny, více než 150 jedlých stromů a keřů. Ukázka vyvýšených záhonů, kompostování, přírodní koupací jezírko, zákoutí s divočinou, hnízdní příležitosti pro volně žijící ptactvo a bezobratlé. Neobvyklé druhy ovoce a zeleniny: mišpule, dřín, divoká broskvoň, muchovník, moruše, oskeruše, mandloň, chřest, hokkaido, lesní jahoda, zimoléz, nashi aj.

Doprovodné akce

komentovaná prohlídka v 10.00hod,13.00hod,15 hod, občerstvení
možnost nahlédnout do chalupy na hliněné omítky, kompostovací toaletu, příležitost se vykoupat v jezírku
k nahlédnutí knihy pro inspiraci, prodej ptačích budek, medu

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě.

 

Víkend otevřených zahrad 8. a 9. června podrobnější informace

V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3  zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu zapojujeme i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Rádi bychom v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.

Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání.

V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky.

Víkend otevřených zahrad a vstupné

Pro mnoho lidí může být zavádějící celý název akce a mohou se domnívat, že vstup do zahrady je zdarma. Myšlenka byla přebrána z Anglie a stejně tak její název. V Anglii se otevírají běžně nepřístupné zahrady, tedy ty, do kterých se během roku běžně nedostanete, v tom spočívá „otevřenost“. Ale neznamená, že vstup do zahrad je zdarma. Lidé si kupují průkaz, který jim umožňuje  do těchto zahrad vstoupit. V České republice tolik takových zahrad nemáme a tak se snažíme během Víkendu lidem poskytnout nadstantardní program v podobě komentovaných prohlídek, koncertů, divadla a podobně. Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře. Vstupné je na majitelích zahrad.

 

Hlavní organizátor:

Průvodce parkem, o.s.

Spolupracující organizace: 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 

Národní památkový ústav

Garant:

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Průvodce parkem 

Mediálním partnerem Víkendu otevřených zahrad stal i internetový portrál PROPAMÁTKY a vydavatelství Burda s časopisem Naše krásná zahrada!

Těšíme se na Váš zájem a letošní ročník!